Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 31-05-2012

AGENDAPUNTEN:

2 Werkbezoeken: zwembaden en sporthallen op 31 mei 2012

Op donderdagavond 31 mei gaan raadsleden op werkbezoek bij de zwembaden Aarweide en De Wel en bij de sporthallen De Steupel en De Vlinder. Omdat 4 werkbezoeken op één avond te veel is splitsen de raadsleden zich in 2 groepen:

  • Werkbezoek zwembaden: om 19.00 uur zwembad Aarweide en om 21.00 uur zwembad De Wel
  • Werkbezoek sporthallen: om 19.00 uur sporthal De Steupel en om 21.00 uur sporthal De Vlinder

Bij deze werkbezoeken is het doel van de raadsleden ‘kennis opdoen” en ‘vergelijken met de andere sporthal / zwembad’. Tijdens de werkbezoeken stellen de raadsleden vragen over onder andere de organisatie, de kosten en de bezetting.

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Als er een gebruikersvereniging is of een vertegenwoordiger van (een grote) gebruikersgroep is vraagt de raad deze om ook op deze avond te komen, zodat zij hun visie kunnen geven op wat er goed gaat en wat er eventueel beter of anders kan?Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl  ); vermeld daarbij uw naam, wie u vertegenwoordigt en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Top