Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 08-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:hal gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger

 

Oriënterende Bijeenkomst Glastuinbouw op 8 maart

Op donderdag 8 maart is er om 20:00 uur in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen een oriënterende bijeenkomst over glastuinbouw.

  

Wat is een oriënterende bijeenkomst

Een “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is bedoeld om informeel met belanghebbenden van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld over uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Een oriënterende bijeenkomst kan in de vorm van een ronde tafelgesprek, kernbezoek of bijvoorbeeld een thema avond.

 

Eerdere bijeenkomsten over glastuinbouw

Er zijn al eerder oriënterende bijeenkomsten over glastuinbouw geweest. Bijvoorbeeld op 7 december 2009 toen een vertegenwoordiging van de gemeenteraad zich heeft laten informeren over moderne glastuinbouw en de voordelen van publieke en private samenwerking in Greenport verband.

 

Op 11 oktober 2011 heeft de gemeenteraad zich laten bijpraten over ontwikkelingen in de glastuinbouw. In ‘t Trefpunt in Zevenhoven hebben zij samen met tuinders en andere belangstellenden geluisterd naar Pieter Jannink van het Kwaliteitsteam Groene Hart. De heer Jannink vertelde waaraan gedacht moet worden bij de inpassing van nieuwe kassen. Vervolgens wees tuindersdochter Anita van der Knijff van het Lokaal Economisch Instituut (LEI) op de ontwikkelingen in de zogenaamde ‘topsector tuinbouw’. Tot slot heeft Kees van Beek van de ING bank aangegeven waar tuinders mee te maken krijgen als zij in hun bedrijf investeren. Al deze informatie gecombineerd met de discussie die er op volgde, leverde voor raadsleden kennis op die zij hebben gebruikt toen zij 15 december 2011 een besluit namen over de glastuinbouw in Nieuw Amstel Oost.

 

Aanleiding en doel van deze bijeenkomst

Raadsleden worden momenteel door inwoners benaderd over dit onderwerp. De gemeenteraad wil de betrokkenen graag tegemoet komen door ze in een oriënterende bijeenkomst de mogelijkheid te bieden hun verhaal persoonlijk te vertellen.

 

Het doel van de bijeenkomst is ervoor te zorgen dat alle raadsleden dezelfde informatie hebben over de verschillende meningen. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken: de besluitvorming over de meeste onderwerpen over de glastuinbouw heeft al plaatsgevonden; het is dus geen bijeenkomst waarbij besluiten worden heroverwogen.

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de griffie. In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Het liefst via de mail (griffier@nieuwkoop.nl), zo bent u voor ons makkelijk bereikbaar. Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie ook bereiken op 0172-521308.

Top