Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 22-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 09-09-2012.

 

 

Donderdag 22 september 2011

 

 

 

 

1. ORIËNTERENDE BIJEENKOMST

gemeenteraad van Nieuwkoop

 

 

‘WMO: De Kanteling’

 

Locatie: Raadszaal in Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman

Aanvang 20.00 uur

 

 

&

 

 

2. Presentatie B&W

 

  

‘Belastingheffing en -invordering’

 

Locatie: Commissiekamer Nieuwveen

Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

Oriënterende bijeenkomst 22 september 2011

 

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is welkom

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond aan de oriënterende bijeenkomsten mee te doen. U kunt actief uw eigen ervaringen delen of u kunt ideeën opdoen.

 

 

WMO: De Kanteling

 

De Kanteling wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zo toepassen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het belangrijkste doel van de Kanteling is de huidige uitvoering van de Wmo zo te kantelen dat participatie centraal staat. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit gewenste resultaten en niet slechts vanuit de bestaande voorzieningen.

 

Om de doelen van de kanteling te realiseren is er veel werk aan de winkel op lokaal niveau. Voor belangenbehartigers is er werk aan de winkel om de wensen, behoeftes en signalen van (kwetsbare) burgers in te brengen, om bestuurders en beleidsmakers te attenderen op alternatieven en om actief mee te denken over nieuw beleid. De gemeente zal zijn burgers moeten informeren over de doelen van de kanteling en de compensatieplicht en wat dit betekent voor de burger die aanklopt voor hulp en ondersteuning.

 

Er is een presentatie door Suzanne Konijnendijk (VNG projectleider “De Kanteling”)

 

 

Presentatie B&W 22 september 2011

 

De dienstverleningsovereenkomst Samenwerking Belastingen tussen de gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn loopt op 31 december 2011 af. Het college van Nieuwkoop wil deze dienstverlening elders onderbrengen en een nieuwe overeenkomst aangaan met SVHW.

 

Het college van Nieuwkoop stelt aan de gemeenteraad voor om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en Waardebepaling (SVHW). De deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn op dit moment 23 gemeenten, 1 gemeenschappelijke regeling voor de verwerking van afvalstoffen en 1 waterschap. SVHW voert voor de deelnemers de heffing en invordering van belastingen uit als ook de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). Daarnaast verzorgt deze organisatie de administratie en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

 

In deze “presentatie B&W”  zal wethouder Melzer de overwegingen om toe te treden tot Samenwerkingsverband, Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) toelichten. Daarna is er een presentatie van Piet Bervoets (directeur SVHW)  over SVHW met gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Top