Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 25-08-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Metaalvakschool en Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Metaalvakschool: Nicolette Oosterhof - Raadszaal: Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 25-08-2012.

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

U kunt ook meedoen
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond mee te doen. U kunt actief uw eigen ervaringen delen of u kunt ideeën opdoen om zelf uw toegankelijkheid te verbeteren.

Het programma bestaat uit twee delen, en vindt plaats op twee verschillende locaties !

 

Werken naar vermogen (in de Metaalvakschool, Teddingtonweg 2, Nieuwkoop)

Voorzitter: Nicolette Oosterhof


Deze oriënterende bijeenkomst is gericht op het informeren van de gemeenteraad over de gevolgen voor de gemeente en voor lokale ondernemers van de nieuwe Wet Werken naar vermogen.

Op de arbeidsmarkt is het voor een aantal groepen lastig om aan passend werk te komen. De meest genoemde groepen zijn ‘veertigplussers’, ‘jongeren’ en ‘nieuwkomers’. Bij deze bijeenkomst zullen alle groepen de revue passeren.

Programma
Het programma is opgebouwd uit een aantal korte presentaties en discussie. Hieronder ziet u een overzicht van de mensen die een presentatie verzorgen:

- Rob Meijer (Interregionale Sociale Dienst de Rijnstreek, ISDR en oud projectleider Werkplein) over ontwikkelingen ‘Wet Werken naar vermogen’
- Herman Frankes (Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn, SWA) over reïntegratie.
- Marja Maas (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV en vestigingmanager Werkplein) over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
- Kurt-Jan Wiltenburg (Kamer van Koophandel) over het recente onderzoek naar Nieuwkoopse vacatures en stageplaatsen en / of
- Een ondernemer met praktijkervaring over het aan het werk helpen van mensen. Wat hangt hiermee samen? Wat zijn belemmeringen en wat zijn pluspunten? E.d. Deze presentatie is onder voorbehoud.

 

Extra informatie Werken naar vermogen
Zie uitnodiging en agenda onderaan deze pagina en verder:

• Wet werken naar vermogen

• Aanbieding hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' aan Eerste Kamer
Metaalvakschool 
 


  
Woonruimteverdeling (raadszaal van het gemeentehuis te Nieuwveen)

Voorzitter: Marco Oehlenschläger


Deze oriënterende bijeenkomst is gericht op het informeren van de gemeenteraad over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Doordat het Rijnstreekberaad is samengevoegd met Holland Rijnland waren er twee woonruimteverdeelsystemen in een regio. Er is nu een voorstel om hier een systeem van te maken. Vanuit verschillende invalshoeken geven betrokkenen aan wat zij van dit concept nieuwe woonruimteverdeelsysteem vinden.

Programma
Het programma is opgebouwd uit een aantal presentaties en discussie. Hieronder ziet u een overzicht van de mensen die een presentatie verzorgen:
- Corrie Nieuwland, van huurdersorganisaties in de Rijnstreek en Yvonne Baas,voorzitter van Stichting Regionaal Huurdersoverleg, beiden namens de verschillende huurdersverenigingen in Holland Rijnland
- Hans Al, directeur van STEK wonen (Lisse) namens de verschillende woningcorporaties in Holland Rijnland over de inhoud van de nota van beleidsuitgangspunten
- Viktor Klein, beleidsmedewerker ruimtelijke agenda van Holland Rijnland over het proces

 

 

Extra informatie Woonruimteverdeling

Zie te downloaden stukken hieronder.

Top