Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 10-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00

 

 

 

ORIËNTERENDE RAADSBIJEENKOMST

 

 

 

Donderdag 10 februari 2011

 

 

 

‘Sprekersplein over Woonvisie’

 

 

 

Aanvang

20.00 uur (tot 20.30 uur)

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Berry Dors

 

 

 

Oriënterende bijeenkomst 10 februari 2011

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden, sprekersplein en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

 

Sprekersplein over Woonvisie

Op 9 oktober 2008 is ook een oriënterende bijeenkomst gehouden over de Woonvisie. Toen was de opzet om in een vroeg stadium, nog ruim voordat het college van B&W een uitgewerkt voorstel naar de raad zou sturen, wensen van inwoners en belanghebbenden zou peilen.

 

Nadien heeft het college van B&W de Woonvisie opgesteld. Daarbij zijn ‘stakeholders’ betrokken geweest.

 

Op 10 februari 2010 is de Woonvisie geagendeerd in een meningsvormende raad. De Woonvisie is het eerste onderwerp op de agenda van die vergadering, die om 20.30 uur start.

 

Door een oriënterende bijeenkomst in de vorm van een sprekersplein voorafgaand aan deze meningsvormende raad te houden, wil de raad van belanghebbenden (inwoners, woningcorporaties, huurdersverenigingen, makelaars, projectontwikkelaars e.d.) horen of de opgestelde Woonvisie voldoet aan hun wensen.

 

Iedereen die de raad nog informatie of op- of aanmerkingen over de voorliggende Woonvisie wil meegeven, wordt van harte uitgenodigd om dit in dit sprekersplein te doen op 10 februari 2011 van 20.00 – 20.30 uur in de raadszaal.

 

Aanmelden

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de griffie. In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Het liefst via de mail (griffier@nieuwkoop.nl), zo bent u voor ons makkelijk bereikbaar. Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie ook bereiken op 0172-521308.

 

De Woonvisie zal ter besluitvorming geagendeerd worden in de raadsvergadering van 3 maart 2011.

Top