Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 25-11-2010

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 25-11-2011.

 

 

ORIËNTERENDE RAADSBIJEENKOMST

 

 

 

Donderdag 25 november 2010

 

 

 

‘Openbaar vervoer in kleine kernen’

 

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Elias van Belzen

 

Bij deze bijeenkomst is iedereen van harte welkom

 

 

 

 

‘Werkwijze Raad’

 

Aanvang: 21.00 uur

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Marco Oehlenschläger

 

Deze bijeenkomst is alleen voor raadsleden en fractieassistenten

 

 


 

 

 

Oriënterende bijeenkomst 25 november 2010

 

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

 

Openbaar vervoer in kleine kernen

Het Reizigersoverleg Midden Holland (ROM) geeft een presentatie om de raadsleden te informeren wat de gemeente kan betekenen voor het openbaar vervoer en het bereikbaar houden van kleine kernen.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomst van de Raad.

 

 

 

Kijkt u vooraf, voor het definitieve programma en eventueel achtergrondinformatie, nog even op de website www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad of neem contact op met de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 

In het Witte Weekblad wordt deze bijeenkomst aangekondigd en worden mensen, eventueel namens verenigingen of instellingen, opgeroepen zich aan te melden om ervaringen en meningen met de raad te delen. Als u zelf mensen weet die een zinvolle bijdrage kunnen leveren, nodigt u hen dan uit zich aan te melden bij de griffie.

Bijgevoegde documenten

Top