Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 06-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:20
Voorzitter:Janine Wahl

AGENDAPUNTEN:

0 Meningsvormende Raad II 'juni-gesprek' op 6 juni 2013

Op donderdagavond 6 juni 2013 om 20.00 uur vindt het zogenaamde “juni-gesprek” over diverse financiële stukken plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen. In dit gesprek tussen college van B&W en de gemeenteraad wordt naar vorig jaar (jaarstukken), naar dit jaar (voorjaarsnota) en naar volgend jaar (uitgangspuntennotitie) gekeken.

Om 20.00 uur geeft de wethouder financiën in de raadzaal een centrale presentatie van ongeveer 15 minuten. Daarna splitst de vergadering zich in twee delen.

Onderwerpen MR I (vanaf 20.20 uur in de raadszaal)

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

Blok 1: Ruimtelijke ontwikkeling en projecten (van 20.20 uur tot 21.20 uur)

 • Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling
 • Projecten

 Blok 2: Beheer, Bedrijvigheid en Toerisme (van 21.30 uur tot 22.30 uur)

 • Programma 2: Bedrijvigheid en toerisme                   
 • Programma 3: Ruimtelijk beheer        

Onderwerpen MR II (vanaf 20.20 uur in de commissiekamer)

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

Blok 1: Maatschappelijk (van 20.20 uur tot 21.20 uur)

 • Programma 4: Sociale participatie                            
 • Programma 5: Sport en ontspanning                                    
 • Programma 6: Onderwijs en cultuur                           
 • Programma 7: Economische participatie                   

 Blok 2: Middelen (van 21.30 uur tot 22.30 uur)

 • Programma 8: Openbare orde en Veiligheid       
 • Programma 9: Klant Contact Centrum                       
 • Programma 10: Bestuur        
 • Algemene dekkingsmiddelen            

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij de betreffende meningsvormende raad. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad en dan “beluister de raadsvergadering”.

 

Top