Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 29-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks (MR I) & Arie van Wijk (MR II)
Dit item is verlopen op 29-10-2015.

Meningsvormende raden 29 en 30 oktober 2014

Op 29 en 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2015-2018 en de Najaarsnota 2014. Dit gebeurt in 4 aparte bijeenkomsten van de meningsvormende raad waarbij op de afzonderlijke programma’s wordt ingegaan. Deze programma’s zijn:  

  • Ruimtelijk beheer (MR I op woensdag 29 oktober om 20.00 uur)
  • Bestuur, veiligheid, dienstverlening, financiën en bedrijfsvoering (MR II woensdag 29 oktober om 20.00 uur)
  • Ruimtelijke ordening (MR I op donderdag 30 oktober om 20.00 uur)
  • Sociaal domein (MR II op donderdag 30 oktober om 20.00 uur)

Najaarsnota en begroting

De najaarsnota geeft de stand van zaken van 2014 weer. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2015. In de besluitvormende raadsvergadering van 13 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting definitief vast tijdens de zogenaamde ‘algemene beschouwingen’. 

Uw mening laten horen

De Programmabegroting 2015-2018 is een voorstel van het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan de begroting nog aanpassen en stelt deze uiteindelijk vast. De gemeenteraad hecht aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom is er de mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om hun visie te geven en in te spreken tijdens de meningsvormende raden op 29 en 30 oktober. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie uiterlijk woensdag 29 oktober voor 12.00 uur (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl  of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur voor maandag 27 oktober.

Top