Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 14-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Elly de Jeu

AGENDAPUNTEN:

1 MENINGSVORMENDE RAAD I

Hieronder vindt u een pdf van 112 MB met de agenda en stukken in één document.

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Opening

3 Vaststellen agenda

4 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “glastuinbouw”

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen

5 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Langeraar en Papenveer”

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

6 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “natuurontwikkeling Bosweg Woerdense Verlaat”

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het door de ambtshalve tekstuele wijzigingen gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • MR I van 14 februari 2013

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top