Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 25-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 25-10-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Dit “oktobergesprek” is een openbare meningsvormende raad waarbij het college van B&W en de gemeenteraad spreken over de najaarsnota 2012 en de begroting 2013-2016.
Aantekening: Let op: Het hieronder opgenomen totaal bestand agenda en stukken is 35,1 MB groot.

2 Vaststellen agenda

3 Rode draad presentatie

B&W presenteert beknopt de belangrijkste bevindingen en ontwikkelingen op basis van de najaarsnota 2012 (stand van zaken) en de programmabegroting 2013 - 2016 (vooruitblik).

4 Gesprek over de programma’s

Na een toelichting per programma van maximaal 2 minuten van een collegelid bespreekt de raad deze onderwerpen. Waarbij eerst de najaarsnota aan de orde komt en vervolgens de begroting.

 • Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling
  Op verzoek van het presidium speciale aandacht voor de bouwleges.
 • Programma 2: Bedrijvigheid en toerisme
 • Programma 3: Ruimtelijk beheer
 • Programma 4: Sociale participatie
 • Programma 5: Sport en ontspanning
 • Programma 6: Onderwijs en cultuur
 • Programma 7: Economische participatie
  Op verzoek van het presidium speciale aandacht voor de arbeidsmarkt.
 • Programma 8: Openbare orde en veiligheid
 • Programma 9: Klant contact centrum
 • Programma 10: Bestuur
 • Algemene dekkingsmiddelen

5 Sluiting

Top