Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 26-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

Bijgevoegde documenten

2 Raadsvoorstel Aanwijzen nieuw accontantsbureau

De auditcommissie stelt de raad voor om Baker Tilly Berk N.V. aan te wijzen aan te wijzen als accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 van de gemeente Nieuwkoop

3 Sluiting

Top