Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 15-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2012-025)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Holland Rijnland (2011-026)

B&W stelt de raad voor positief te reageren op de begrotingswijziging van Holland Rijnland in het kader van het projectvoorstel "Op eigen kracht" dat gaat over de drie decentralisaties.
Aantekening: Uit het debat wordt komt de suggestie naar voren om in de eerstvolgende ISDR commissie of regiocommissie (beiden 21 maart) over participatiemogelijkheid te spreken. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van OLN tegen.

4 Sluiting

om 20.45 uur
Top