Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 01-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2011-105)

Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Begroting 2012 Milieudienst West Holland (2011-106)

B&W biedt de raad een concept reactie aan op de gewijzigde begroting 2012 van de Milieudienst West Holland.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

4 Sluiting

Top