Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 26-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 25-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Deze vergadering start om 19.30 uur voorafgaand aan de meningsvormende raden.

2 Raadsvoorstel Aanwijzen nieuw accountantsbureau

Stukken zijn op 24 november 2015 online gezet.

3 Sluiting

Top