Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 01-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 01-12-2012.
NB. deze vergadering start om 19.30, aansluitend beginnen de beide meningsvormende raden om 20.00 uur.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 1 december 2011

Omdat een reactie voor 12 december gewenst is en de begroting te laat aangeleverd was voor de vorige meningsvormende raad, is het enige agendapunt uit deze extra besluitvormende raadsvergadering niet eerder in een meningsvormende raad besproken. Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-105)

3 Raadsvoorstel Begroting 2012 Milieudienst West Holland (2011-106)

B&W biedt de raad een concept reactie aan op de begroting 2012 van de Milieudienst West Holland.

Het raadsvoorstel, -besluit en reactiebrief zijn op 23 november 2011 aangeleverd en hieronder geplaatst.

 

4 Sluiting

Top