Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 16-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 16 juni 2011

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-048)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Aanstelling wethouders (2011-049)

De fracties van het CDA, Samen Beter Nieuwkoop, VVD en SGP/Christen Unie stellen de raad voor om de heer Arie Muilwijk te benoemen als deeltijd wethouder (0,5 fte). De aanstelling tot wethouder van de heer Piet Melzer voor de periode vanaf 31 mei 2011 tot 1 februari 2012 vast te stellen op 0,8 fte en vanaf 1 februari 2012 vast te stellen op 1,0 fte.

 

5 Sluiting

Top