Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 16-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal te Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-028)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

- Op grond van artikel 41 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). - Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Uiteenvallen college van burgemeester en wethouders

De raadsleden Dors, Aartman, Hardenberg, Oehlenschläger en Van Belzen hebben op grond van Gemeentewet art. 17.2 verzocht om een extra raadsvergadering om de ontstane situatie te bespreken.
Aantekening: Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn er in Nederland al veel wethouder voortijdig opgestapt. Klik hier voor een artikel van de VNG.

5 Sluiting

Top