Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 02-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 02-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 2 december 2010

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0119)

3 Raadsvoorstel Begrotingswijziging-1 2011 Milieudienst West-Holland (2010-0120)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de Begrotingswijziging-1 2011 van de Milieudienst West-Holland en geen inhoudelijke zienswijze te geven op deze Begrotingswijziging.

Overige agendapunten

4 Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen RDOG (2010-0121)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegrotingwijziging 2011 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden in verband met de overheveling van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.

5 Raadsvoorstel Benoemen Fractieassistent (2010-0122)

De commissie controle geloofsbrieven van fractieassistenten van Nieuwkoop stelt, na controle van de geloofsbrieven, de raad voor Paul Platen, voor de VVD toe te laten als fractieassistent van de raad van de gemeente Nieuwkoop.

6 Sluiting

Top