Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 09-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Raad oud (geen inhoudelijke stukken)

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 9 MAART 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0029)

3 Instemmen met proces-verbaal centraal stembureau (2010-0030)

Een commissie uit de raad controleert voorafgaand aan de vergadering het verloop van de verkiezingen aan de hand van het proces-verbaal van het centraal stembureau en rapporteert daarover in de raadsvergadering.

4 Onderzoek naar de geloofsbrieven gekozen raadsleden (2010-0031)

Een commissie uit de raad controleert voorafgaand aan de vergadering de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden en rapporteert daarover in de raadsvergadering.

5 Afscheid vertrekkende raadsleden

Een aantal leden neemt afscheid van de gemeenteraad

6 Afscheid vertrekkende fractieassistenten

Alle fractieassistenten nemen afscheid aan het eind van deze periode. Mogelijk wordt een aantal, donderdag 11 maart of later, weer als fractieassistent benoemd.

7 Sluiting

Top