Vergadering Commissie Hoorzitting Bestemmingsplan 22-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 16-01-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN KERN NIEUWKOOP

Deze hoorzitting start al om 19.30 uur gezien het groot aantal insprekers.

Hoorzitting bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode van zes weken (waarin u uw zienswijzen kunt indienen) van een bestemmingsplan een hoorzitting te houden. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze aan een aantal raadsleden vertellen. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan alleen in een brief.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

Top