Vergadering Commissie Hoorzitting Bestemmingsplan 15-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwkoop
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 18-01-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 HOORZITTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DE VERWONDERING

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan van De Verwondering ter inzage. U kunt het plan inzien op www.nieuwkoop.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Hoorzitting bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode van zes weken (waarin u uw zienswijzen kunt indienen) van een bestemmingsplan een hoorzitting te houden. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze aan een aantal raadsleden vertellen. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan alleen in een brief.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

Aanmelden hoorzitting

De hoorzitting voor De Verwondering is op 15 januari 2013 in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich aanmelden. Wilt u dat a.u.b. zo snel mogelijk doen zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, vermeld daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

Top