Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten worden betaald. Is uw inkomen bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan ontving u tussen half april en half mei de energietoeslag al automatisch op uw rekening.

U bent bekend bij ons als u:

  • een uitkering ontvangt van de gemeente participatiewet, IOAW of IOAZ)
  • bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen vanaf 1 augustus 2021
  • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

Wel toekenning, nog geen betaling

Huishoudens die in 2022 kwijtschelding hebben ontvangen van gemeentelijke heffingen ontvangen wel een toekenningsbrief, maar nog geen betaling, omdat de gemeente niet beschikt over een (actueel) bankrekeningnummer van deze huishoudens. Zij ontvangen de betaling na het doorgeven van hun rekeningnummer.

De energietoeslag niet automatisch ontvangen?

Heeft u niet automatisch de energietoeslag van € 800,- ontvangen en bent u wel bekend bij de gemeente? Of is geen van de hierboven staande situaties op u van toepassing? Dan kunt u zelf de energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Nieuwkoop.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U betaalt de energiekosten van uw woonadres.
  • Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand.

Aanvragen

De gemeente Alphen aan den Rijn voert de eenmalige energietoeslag uit voor de gemeente Nieuwkoop. Meer informatie staat op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hier kunt u ook uw aanvraag indienen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Serviceplein in Alphen via 14 0172 of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl

Ook het Servicepluspunt Welzijn Nieuwkoop kan helpen bij uw aanvraag. De vrijwilligers van het Servicepluspunt zijn iedere woensdag van 10.00 tot 12.30 in de bibliotheek (De Verbinding 8) in Nieuwkoop.