Welkom

Nieuwkoop is trots op haar ondernemers

Een gemeentelijke website verdient een eigen deel voor ondernemers. Hier is alle informatie te vinden die de ondernemer nodig heeft van de gemeente en meer…

Deze pagina is ook bedoeld om weer te geven hoe en waarmee de gemeente het vestigingsklimaat op peil houdt en versterkt.

Nieuwkoop heeft een goede positie in de regio. Een relatief hoog aantal arbeidsplaatsen is daar een teken van. Bedrijven vestigen zich graag in Nieuwkoop, niet in de laatste plaats vanwege de uitstekende woonomgeving en voorzieningen. De Nieuwkoopse Plassen fungeren niet zelden als visitekaartje voor bedrijven.

Nieuwkoop heeft een historie in de metaalsector en natuurlijk ook in de glastuinbouw. Beide sectoren zijn nog altijd goed aanwezig in de gemeente en hebben goede perspectieven voor de toekomst. De gemeente investeert daar ook in, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een nieuw duurzaam glastuinbouwgebied en versterking van het sectoraal onderwijs. De metaalvakschool is daar een goed voorbeeld van.

Duurzaamheid is een voorwaarde voor succes in de toekomst. Bedrijven zien dat en velen hebben al stappen gezet op weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering. De gemeente ondersteunt dit en zoekt de samenwerking om te komen tot een platform duurzaam ondernemen.

Samen met de ondernemers werken wij aan een goed en succesvol Nieuwkoop.

Nieuwkoop - Ondernemend, Groen en Duurzaam