Startpagina

Welkom op onze pagina over de Omgevingswet!

Hier vindt u algemene informatie over de Omgevingswet, de voortgang van de implementatie binnen de gemeente

en de voorbereidingen van de omgevingsvisie.

     

Hij komt pas in 2021 maar Nederland bereidt zich al voor op de Omgevingswet!

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Het programma ondersteunt 390 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties, maar ook maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken.

Zo zorgen we met elkaar voor een mooiere, schonere en veilige leefomgeving.

Wilt u meer weten? Kijk op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

 


 


 


Top