Stemmen per volmacht

Onderhandse volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer uit Nieuwkoop machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem. Neem bij het stemmen uw stempas mee, een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever en een (kopie) van uw identiteitsbewijs. 

Vragen?

Neem dan contact op met Team Verkiezingen, telefoonnummer 14 0172 of stuur uw vraag via e-mail naar: verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Top