Stemmen per volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere Nieuwkoopse kiezer machtigen dit voor u te doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem.

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dat doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een kiezer die in een andere gemeente woont, wilt machtigen voor het referendum (dit is niet mogelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen)

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met onderstaande formulieren. Uw aanvraag moet op 16 maart bij de gemeente binnen zijn.

Vragen?

Neem dan contact op met Team Verkiezingen, telefoonnummer 14 0172 of stuur uw vraag via e-mail naar: verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Top