Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.  Ook kunt u op 21 maart 2018 uw stem uitbrengen op de vraag: “Bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?”

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op de website van de Referendumcommissie.  De wettekst is vanaf 21 februari 2018 ook kosteloos verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. 

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. Hoe u dit doet leest u op de website van gemeente Den Haag. 

Top