Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezing 2018 ter inzage

Op dinsdag 6 februari 2018 heeft het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht / beoordeeld. Hierbij zijn geen verzuimen geconstateerd.

De kandidatenlijsten en het proces-verbaal liggen tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC) tot en met vrijdag 9 februari 16.00 uur ter inzage. 

Top