Huiselijk geweld in Hollands Midden

‘De buren schreeuwen de hele avond al alles bij elkaar en volgens mij worden er ook klappen uitgedeeld.’ De politie krijgt regelmatig meldingen binnen van huiselijk geweld.

De politie wil huiselijk geweld achter de voordeur vandaan halen en slachtoffers stimuleren om aangifte te doen. Atty Geerling, coördinator huiselijk geweld, roept op om ook een vermoeden te melden: ‘Het taboe dat rust op huiselijk geweld moet doorbroken worden. Als politie willen wij slachtoffers van huiselijk geweld helpen. De daders willen wij aanpakken en laten zien wat de mogelijkheden zijn om zich te laten helpen om agressief gedrag in toom te houden. Door dit goed op te pakken willen wij huiselijk geweld naar beneden dringen.’

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Bijvoorbeeld door gezinsleden, een huisvriend of een ex-relatie.

Huisverbod

Aan de hand van een risicoanalyse van een speciaal opgeleide hulpofficier van justitie, dit is altijd een medewerker van de politie, kan de burgemeester van een gemeente besluiten om een huisverbod op te leggen voor minimaal tien dagen. De verdachte mag dan tien dagen niet het huis in. Ook mogen de verdachte en de rest van het gezin minimaal tien dagen geen contact met elkaar hebben. Het wordt gezien als een rustperiode, waarbij de hulpverlening in gang kan worden gezet. Het huisverbod kan verlengd worden met maximaal 28 dagen. In totaal zijn er in 2011 89 huisverboden in de regio van Politie Hollands Midden opgelegd.


Wat kan de politie doen bij huiselijk geweld

De politie gaat langs bij de woning waar het huiselijk geweld zich afspeelt. Ook wanneer er zich bijvoorbeeld net een mishandeling heeft voorgedaan en het slachtoffer wil geen aangifte doen, dan kan de politie samen met justitie de zaak ambtshalve vervolgen. Een dader kan dan vervolgd worden zonder dat er aangifte tegen hem is gedaan.

Naast de politie bieden meerdere instanties hulp zoals: het Steunpunt Huiselijk Geweld, het Meldpunt Zorg- en Overlast of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).


Voorbeelden van huiselijk geweld

Hieronder worden twee voorbeelden van huiselijk geweld gegeven. Het gaat om ernstige gevallen. De politie wil benadrukken dat elke vorm van huiselijk geweld ontoelaatbaar is. Of het nu gaat om verbaal geweld, een enkele klap of een zware mishandeling. Een huis moet een veilige haven zijn.

Te ver

Een vrouw besloot naar de politie te gaan toen zij voor de zoveelste keer mishandeld was door haar vriend. Het stel had ruzie en de man werd op een gegeven moment erg agressief. Hij kneep de keel van de vrouw dicht, trok aan haar haren en sloeg haar hard tegen haar hoofd. Al eerder had hij haar met een mes bedreigd. Voor de vrouw was de maat vol en zij deed aangifte bij de politie.

De politie heeft de man vervolgens aangehouden. Toen de man de politie zag, liep hij haar tegemoet en zei hij dat hij te ver was gegaan. Tijdens het verhoor gaf hij de mishandelingen toe. De man kreeg een huisverbod opgelegd. Het stel is nu uit elkaar en de man heeft een contactverbod van één jaar gekregen. Hij staat onder toezicht van de reclassering. De man krijgt hulp om zijn agressie beter onder controle te kunnen krijgen.

 

Onhandelbare zoon   

 

In een woning maakte de zoon des huizes het leven voor de rest van het gezin onmogelijk. Hij had geen werk en was vaak agressief. Hij richtte in de woning vernielingen aan en ging ook de andere gezinsleden te lijf. De man kreeg een huisverbod, dat meerdere keren verlengd werd.

Daarna was de situatie niet verbeterd. Hij vernielde weer spullen in huis. Zijn moeder vertelde hem dat hij niet meer welkom was thuis. Hij werd daarna zo boos dat hij meerdere ramen van het huis vernielde. De politie kwam naar de woning en heeft de zoon aangehouden. De man kreeg weer een huisverbod opgelegd.

Doe aangifte

Als slachtoffer kan je aangifte doen nadat je mishandeld bent. De politie onderzoekt of er voldoende bewijs is om tot vervolging over te gaan. Atty Geerling adviseert slachtoffers om altijd aangifte te doen. ‘Het betekent lang niet altijd dat je partner naar de gevangenis moet. Wel zorg je ervoor dat de hulpverlening voor het hele gezin op gang komt.’ 

 

Vermoedt u huiselijk geweld of bent u zelf slachtoffer? Bel de politie in geval van spoed via 1-1-2 en anders via 0900-8844.U kunt ook bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld via 0900-1262626.
 

Meer informatie over huiselijk geweld kunt u vinden op: