Schade aan gemeentelijke eigendommen

Dit item is verlopen op 30-06-2012.
Berg met beschadige rioolkolken

Wekelijks, misschien wel dagelijks, wordt in onze gemeente veel schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen door vandalisme. Vooral (kom)borden, groen in plantsoenen, prullenbakken, maar ook veel lantarenpalen, moeten het ontgelden. 

 Dit is een flinke kostenpost. De politie is voortdurend bezig met onderzoek naar de daders, maar lang niet altijd kan de schade verhaald worden op vandalen.

Als u informatie heeft over wie vernielingen pleegt, dan vragen wij u dit te melden bij de politie telefoon 0900-8844. Het melden kan anoniem.


Een (financieel) overzicht kunt u hieronder downloaden. 

Te downloaden: