Zorg, jeugd, subsidies en onderwijs

Nieuwbouw scholen

Nieuwbouw scholen

In de gemeente Nieuwkoop ontwikkelen we ’integrale kindcentra’, kortweg een IKC.

Tafeltje Dekje

Tafeltje Dekje

Als u om gezondheidsredenen of door omstandigheden niet meer zelf voor een warme maaltijd kunt zorgen, kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje.

Servicepluspunten

Servicepluspunten

In de gemeente zijn servicepluspunten. De vrijwilligers van de servicepluspunten kunnen u o.a. helpen met het invullen van formulieren.

(spoedeisende) Jeugdhulp

(spoedeisende) Jeugdhulp

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van kinderen, kunt u terecht bij de gemeente.

Subsidies

Subsidies

De gemeente kan subsidies geven voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente, o.a. sport, jeugd, onderwijs, kunst en cultuur.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u dit online doorgeven.

Mantelzorg

Mantelzorg

Informatie over mantelzorg en de mantelzorgwaardering.

Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen op kenteken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Informatie over vrijwilligerswerk, de vrijwilligersprijs en de vrijwilligersverzekering.

Onderwijs

Onderwijs

Informatie over schoolkeuze, leerplicht, passend onderwijs en hulp bij ernstige dyslexie.

Wmo adviesraad

Wmo adviesraad

De Wmo-adviesraad behartigt de belangen van de burgers door het adviseren aan het college over onderwerpen die gaan over de Wmo.

Dagbesteding en begeleiding in de buurt

Dagbesteding en begeleiding in de buurt

Het samenwerkingsverband ‘Tom in de buurt’  organiseert dagbesteding en begeleiding voor volwassenen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

U kunt hiervoor in aanmerking komen als u een aandoening of beperking heeft waardoor u niet verder dan 100 meter kunt lopen.

Werk en uitkering

Werk en uitkering

Informatie over werk en inkomen, vinden van werk, hulp bij schulden, minimabeleid en participatiewet.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Als uw kind gehandicapt is of naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u een vergoeding van de vervoerskosten aanvragen.

Top