Wmo adviesraad

De Wmo-adviesraad behartigt de belangen van inwoners door het adviseren aan het college over die onderwerpen die gaan over het gemeentelijk beleid van de Wmo.

Samenstelling van de raad

De Wmo-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Jaap Aartman (voorzitter)
Janneke Kelder  (secretaris)
Els Schrama
Marjan Bos-van der Klei
Carla Punt
Ans Stolwijk
Els Kelder

In de Wmo-adviesraad hebben leden zitting vanuit de volgende taakvelden:

  • Gehandicapten en chronisch zieken
  • Vertegenwoordiging van kerken
  • Mantelzorg en vrijwilligers
  • Dagbesteding en begeleiding ouderen en jeugd
  • GGZ en allochtonen
  • Mantelzorg en vrijwilligerszorg
  • Senioren

De Wmo-adviesraad is bereikbaar via:

Postadres: Mw. J. Kelder p/a Gemeente Nieuwkoop, Wmo adviesraad, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter) e-mail j.aartman@planet.nl (voorzitter) of wmoadviesraadnieuwkoop@gmail.com. (secretaris)

De agenda's en verslagen van de Wmo adviesraad kunt u hieronder downloaden. De raad vergadert van 10 tot 12 uur, afwisselend in het gemeentehuis in Nieuwveen of Ter Aar.

Vergaderdata 2017

13 november Nieuwveen 9.00   uur tot 12.00 uur
11 december Nieuwveen 9.00   uur tot 12.00 uur
8 januari Ter Aar 10.00 uur tot 12.00 uur
5 februari Nieuwveen 10.00 uur tot 12.00 uur
5 maart Ter Aar 10.00 uur tot 12.00 uur
9 april Nieuwveen 10.00 uur tot 12.00 uur
7 mei Ter Aar 10.00 uur tot 12.00 uur
4 juni Nieuwveen 10.00 uur tot 12.00 uur
3 september Ter Aar 10.00 uur tot 12.00 uur
8 oktober Nieuveen 10.00 uur tot 12.00 uur
5 november Ter Aar 10.00 uur tot 12.00 uur

Te downloaden:

Top