Wmo adviesraad

De Wmo-adviesraad behartigt de belangen van inwoners door het adviseren aan het college over die onderwerpen die gaan over het gemeentelijk beleid van de Wmo.

Samenstelling van de raad

De Wmo-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Jaap Aartman (voorzitter)
Janneke Kelder  (secretaris)
Els Schrama
Marjan Bos-van der Klei
Carla Punt
Ans Stolwijk
Els Kelder

In de Wmo-adviesraad hebben leden zitting vanuit de volgende taakvelden:

  • Gehandicapten en chronisch zieken
  • Vertegenwoordiging van kerken
  • Mantelzorg en vrijwilligers
  • Dagbesteding en begeleiding ouderen en jeugd
  • GGZ en allochtonen
  • Mantelzorg en vrijwilligerszorg
  • Senioren

De Wmo-adviesraad is bereikbaar via:

Postadres: Mw. J. Kelder p/a Gemeente Nieuwkoop, Wmo adviesraad, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter) e-mail j.aartman@planet.nl (voorzitter) of wmoadviesraadnieuwkoop@gmail.com. (secretaris)

De agenda's en verslagen van de Wmo adviesraad kunt u hieronder downloaden. De raad vergadert van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Vergaderdata 2018

8 januari Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
5 februari Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
5 maart Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
9 april Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
14 mei Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
11 juni Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
3 september Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
1 oktober Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
5 november Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
10 december Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur

Te downloaden:

Top