Wmo adviesraad

De Wmo-adviesraad behartigt de belangen van inwoners door het adviseren aan het college over die onderwerpen die gaan over het gemeentelijk beleid van de Wmo.

Samenstelling van de raad

De Wmo-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Jaap Aartman (voorzitter)
Janneke Kelder  (secretaris)
Els Schrama
Marjan Bos-van der Klei
Carla Punt
Ans Stolwijk
Els Kelder

In de Wmo-adviesraad hebben leden zitting vanuit de volgende taakvelden:

  • Gehandicapten en chronisch zieken
  • Vertegenwoordiging van kerken
  • Mantelzorg en vrijwilligers
  • Dagbesteding en begeleiding ouderen en jeugd
  • GGZ en allochtonen
  • Mantelzorg en vrijwilligerszorg
  • Senioren

De Wmo-adviesraad is bereikbaar via:

Postadres: Mw. J. Kelder p/a Gemeente Nieuwkoop, Wmo adviesraad, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter) e-mail j.aartman@planet.nl (voorzitter) of wmoadviesraadnieuwkoop@gmail.com. (secretaris)

De agenda's en verslagen van de Wmo adviesraad kunt u hieronder downloaden. De raad vergadert van 10 tot 12 uur, afwisselend in het gemeentehuis in Nieuwveen of Ter Aar.

Vergaderdata 2017

9 januari

Nieuwveen

raadzaal

13 februari Ter Aar

1.14a

13 maart Nieuwveen raadzaal
10 april Ter Aar 1.14a
8 mei Nieuwveen raadzaal
12 juni Ter Aar 1.14a
11 september Ter Aar raadzaal
9 oktober Nieuwveen 0.23
13 november Nieuwveen raadzaal

Te downloaden:

Top