Werken bij de gemeente

Vacatures

Vacatures van de gemeente Nieuwkoop worden gepubliceerd op www.werkeninhetwesten.nl.

Nieuwkoop ontwikkelt, ontwikkel jij mee?

Werk je bij de gemeente Nieuwkoop, dan  werk je midden in de maatschappij. De gemeente telt circa 27.000 inwoners, verdeeld over 13 dorpen met elk een eigen identiteit. Wij vinden de leefbaarheid en zelfstandigheid van deze dorpen erg belangrijk. Maatschappelijke en bouwkundige projecten moeten ervoor zorgen dat inwoners hier met plezier (blijven) wonen, werken en recreëren. Nieuwkoop is daarom altijd in beweging!

Een goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij belangrijk. We zoeken constant naar mogelijkheden om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren en het de inwoners en ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Digitalisering is hierin een belangrijk sleutelwoord. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied is Nieuwkoop ambitieus. In verschillende dorpen ontwikkelen we nieuwe, groene woonwijken. Ook hebben we plannen voor het realiseren van Integrale Kindcentra en zijn we volop bezig met adequate dienstverlening rondom de WMO en jeugdzorg.

In Nieuwkoop staat de inwoner en ondernemer centraal. We werken actief samen met dorpsraden, aan de hand van dorpsplannen die de inwoners zelf opstellen. We betrekken onze inwoners en ondernemers zoveel en zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen. Zo weten we wat er leeft, spelen we in op wensen en behoeften en leren we van de lokale kennis.

Nieuwkoop als werkgever

Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega’s die zich herkennen in de termen “ambitieus, creatief, dynamisch, betrokken, samenwerking”. Bij Nieuwkoop vind je een informele en toch zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Spreekt dit je aan? Dan word jij misschien wel een van onze ruim 200 collega’s!

Werken bij een gemeente

Als je bij de gemeente werkt, sta je midden in de maatschappij. Beslissingen die je als gemeentelijke medewerker neemt, hebben directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Je denkt mee in de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid en projecten. Bij de gemeente heb je te maken met een enorme hoeveelheid en verscheidenheid van diensten. Van een rijbewijs tot aan een compleet nieuwe woonwijk. Daarbij heb je te maken met kritische inwoners, de publieke opinie en de media. Je vult je functie voor een belangrijk deel zelf in. Gecombineerd met gunstige arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsmogelijkheden, is de gemeente een uitstekende werkgever.

Top