Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.  Ook kunt u op 21 maart 2018 uw stem uitbrengen op de vraag: “Bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?”

Registreren politieke partij

Om onder een bepaalde (partij)naam / aanduiding aan de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen meedoen, moet u uw partij laten registeren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. U kunt uw politieke partij laten registreren bij het centraal stembureau (de gemeente). Het registratieverzoek moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling door de gemeente zijn ontvangen.

Belangrijke data op een rij

  • 27 december 2017: Laatste dag registratie aanduiding
  • 5 februari 2018: Dag van kandidaatstelling
  • 21 maart 2018: Dag van stemming

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een politieke partij bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer  NL46 BNGH 028.51.28.310 ten name van Gemeente Nieuwkoop onder vermelding van: “Waarborgsom registratie (volledige statutaire naam van de politieke partij)”.

Kandidaatstelling

Kandidaten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad. De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd bij het centraal stembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Het gaat om de volgende stukken: Stukken-kandidaat stelling.

Uitslagen

Bekijk de verkiezingsuitslagen van eerdere verkiezingen op: http://www.verkiezingsuitslagen.nl/

Meer informatie

Meer informatie over het registreren van een politieke partij vindt u op de website van de Kiesraad. Heeft u vragen? Mail naar verkiezingen@nieuwkoop.nl of bel 14 0172.

Top