Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 5 december 2017

4 Raadsplanning

5 Budgethoudersregeling gemeente Nieuwkoop 2018

6 Vaststelling verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gemeente Nieuwkoop 2018

7 Hoger beroep bij Raad van State tegen het verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn

8 Tarieven zwembad De Wel

9 2e wijziging van de nadere regels Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop

10 Vaststelling begroting regionale jeugdhulp 2018

11 Vaststellen Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top