Veel gestelde vragen noodopvang vluchtelingen

Waarom kunnen de vluchtelingen niet langer in het Koetshuis blijven, zodat ze niet steeds naar een nieuwe opvanglocatie hoeven te verhuizen?

Het Koetshuis is ingezet voor crisisnoodopvang. Een dergelijke opvang wordt normaliter gebruikt in geval van een crisis waarbij een groot aantal inwoners opgevangen moet worden. Denk hierbij aan voorbeelden als een grote brand, dijkdoorbraak etc. Wettelijk is geregeld dat een crisisnoodopvang 72 uur kan duren, met verlenging van nog 1 x 72 uur. De crisisnoodopvang is nodig zo lang er onvoldoende locaties zijn waar vluchtelingen voor een langere tijd kunnen verblijven. Dit kan in een noodopvang (6 maanden, zoals in Alphen aan den Rijn) of een plek in een AZC (Asiel Zoekers Centrum). In een AZC blijven de vluchtelingen in afwachting van en tijdens hun procedure.

Natuurlijk vinden ook wij dat het 'verslepen' van mensen niet kan. De burgemeesters in de regio hebben hierover onlangs met elkaar gesproken. In onze regio is gekozen voor wat grotere locaties voor noodopvang voor langere duur in de Leidse regio. Daarnaast kent Alphen aan den Rijn een locatie voor noodopvang (1140 personen). Met deze aanpak voldoet de regio aan de vraag van de rijksoverheid en wordt in ieder geval binnen onze regio voorkomen dat mensen steeds van de ene naar de andere locatie gaan.

Samen met de gemeenteraad zijn we ons aan het oriënteren op extra mogelijkheden voor de opvang van statushouders. Er verblijven op dit moment circa 13.000 statushouders in de AZC’s omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Nieuwkoop voldoet aan de opgave, maar veel gemeenten redden dat helaas niet en de instroom is heel groot. Door extra uitstroom van statushouders kan er ruimte vrijkomen in de AZC's. Zodra we duidelijke antwoorden vanuit de rijksoverheid hebben over mogelijkheden, betrekken we de inwoners om mogelijke opties te bespreken.

Wat is het COA?

COA staat voor: Centraal orgaan opvang asielzoekers. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Waar zijn de vluchtelingen uit het Koetshuis heen?

De vluchtelingen zijn overgebracht naar sporthal De Tweesprong in Roelofarendsveen. Via de liveblog van de gemeente Kaag en Braassem kunt u de vluchtelingen blijven volgen.

Waarom gaan deze mensen niet naar een Asiel zoekers centrum (AZC)?

Op dit moment komen er zoveel vluchtelingen naar Nederland dat er in de AZC’s, op korte termijn onvoldoende plaats is. Het COA is druk bezig met creëren van nieuwe AZC’s. In deze overgangssituatie doet het COA een beroep op gemeenten om gedurende 3 dagen een aantal vluchtelingen crisis-noodopvang te bieden.

Hoeveel vluchtelingen werden in Nieuwkoop opgevangen?

Van 15 t/m 21 oktober 2015 heeft Nieuwkoop 120 vluchtelingen opgevangen.

Ik wil graag nog iets betekenen voor vluchtelingen, wat kan ik doen?

U kunt uw hulp aanbieden bij Participe of het Rode Kruis. Andere gemeenten in de regio waar tijdelijk vluchtelingen worden opgevangen, krijgen ook al ruim voldoende aanbod van vrijwilligers en spullen.

Moet nieuwkoop in de toekomst  weer nieuwe vluchtelingen opvangen?

Afhankelijk van de instroom is het mogelijk dat er opnieuw een beroep op Nieuwkoop wordt gedaan.

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van de crisis-noodopvang?

Dagelijks wordt beslist of crisis-noodopvang nodig is en welke gemeente hiervoor wordt benaderd.

Kan ik bezwaar maken tegen de crisisnoodopvang in Nieuwkoop?

Nee, dat kan niet. Je kunt geen bezwaar maken tegen een maatregel die vanuit een crisissituatie genomen wordt.

Het is toch geen crisis in Nieuwkoop?

De situatie in het land is zo nijpend dat je wel kunt spreken van een crisissituatie. Als dat niet zo was, zou het ministerie van Veiligheid en Justitie ook geen beroep doen op de crisisvoorzieningen.

Hoe lang duurt crisisnoodopvang?

De opvang is in beginsel voor 72 uur. Als er geen verlenging van maximaal 72 uur wordt aangevraagd gaan de vluchtelingen naar een andere opvangplaats. Als wel verlenging wordt aanvraagt, kan de opvang met maximaal 72 uur worden verlengd. De noodopvang duurt niet langer dan 2x72 uur. Daarna gaan de vluchtelingen naar een andere opvangplaats. Dit is weer voor noodopvang, en waar mogelijk, naar een locatie waar ze langer kunnen verblijven. Komen ze op een locatie waar ze langer kunnen verblijven dan 2 x 72 uur, dan wordt vanaf die locatie ook de asielaanvraag gedaan.

Mijn vraag staat hier niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

U kunt een mail sturen naar communicatie@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172.

Top