Toestemming geluidhinder

Wilt u een feestje organiseren waarbij u buiten of in een tent muziek laat horen, wilt u rondrijden met een geluidswagen of werkzaamheden uitvoeren waarbij geluidsoverlast buiten plaatsvindt? Dan vraagt u hiervoor toestemming.

Aanvraag geluidhinder>

U kunt de toestemming ook schriftelijk aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaand aanvraagformulier.

Voorwaarden

Vraag de toestemming uiterlijk acht weken voor de activiteit aan. Plaatst u voor het feestje een tent waarin meer dan 150 personen aanwezig zijn, dan doet u een melding brandveilig gebruik via www.omgevingsloket.nl.

 

Top