Sporthal Ter Aar

Sporthal Ter Aar

De afgelopen tijd is veel gesproken over de sporthal in Ter Aar. Voor de toekomst van de sporthal werden drie scenario’s opgesteld:

Scenario 1        Behoud van sporthal De Vlinder en zorgen dat de sporthal door nieuwe investeringen weer aan de huidige eisen voldoet.

Scenario 2        Er komt een sporthal bij het IKC, samen met uitgebreide horecamogelijkheden (vergelijkbaar met de mogelijkheden zoals nu bij De Vlinder).

Scenario 3        Er komt een sporthal met sportkantine bij het IKC. Op de plek van de Vlinder ontwikkelen we dan ruimte voor een horecagelegenheid.

Gedurende een intensief participatietraject zijn verenigingen, betrokken inwoners en alle partijen die een belangrijke en maatschappelijke rol vervullen in Ter Aar bij het proces betrokken en aan het woord gelaten. Ook de gemeenteraad is door een begeleidingsgroep nadrukkelijk betrokken bij het traject.

Uit het participatietraject bleek dat scenario 2 niet kon rekenen op brede steun. De combinatie van horeca met een IKC werd als nadeel genoemd, en ook het extra verkeer dat uitgebreide horeca aantrekt in de wijk. Het college stelde de raad daarom voor om een keuze te maken uit scenario 1 (behoud van De Vlinder) of scenario 3 (sporthal met sportkantine bij het IKC).

Gemeenteraad kiest unaniem voor nieuwe sporthal bij het IKC

Tijdens de speciale meningsvormende raadsvergadering op 20 juni ging de gemeenteraad, samen met betrokken partijen, in gesprek over de scenario’s. Tijdens de besluitvormende raad van 6 juli stemde de gemeenteraad unaniem in met de bouw van een nieuwe sporthal bij het IKC en een herontwikkeling op de locatie van De Vlinder. Aan deze keuze verbond de gemeenteraad nog enkele voorwaarden voor de verdere uitwerking. Alle besluiten en de aangenomen amendementen en motie vindt u op de website van de gemeenteraad.

Wat gaat er gebeuren op de locatie van De Vlinder?

De Vlinder gaat pas dicht als de nieuwe sporthal in gebruik is. Sporters hoeven dus niet uit te wijken naar sporthallen in de omgeving om te trainen of wedstrijden te spelen. Ook de scholen blijven gymmen in De Vlinder totdat zij in de nieuwe hal terecht kunnen.

Hoe de locatie van De Vlinder er in de toekomst uit zal zien, is nog niet precies duidelijk. Wel heeft de gemeenteraad besloten dat er een goede visie op het centrum van Ter Aar ontwikkeld moet worden. Bij het opstellen van een visie worden ook de lokale (horeca)ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. 

Hoe gaat het proces verder? 

De komende tijd werken we aan het programma van eisen voor de sporthal. In een programma van eisen staan alle wensen en eisen van de gebruikers van een sporthal. Dit is een belangrijk document voor een architect. Het programma van eisen stelt de gemeente, samen met de gebruikers van de sporthal op. Zij ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging.  

Top