Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Op de foto van links naar rechts:

Govard Slooters, gemeentesecretaris; Frans Buijserd, burgemeester; Paul Platen, Annette Pietersen en Guus Elkhuizen, wethouders.

Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester en/of de wethouders, kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat. Via telefoonnummer 14 0172 of e-mail: secretariaat@nieuwkoop.nl.

Collegeprogramma 'De kracht van de samenleving'

Het collegeprogramma is voor het college de uitwerking van het coalitieakkoord. Het programma geeft op hoofdlijnen aan waar het college zich in de periode 2014-2018 op wil richten. In het programma staat samenwerking centraal: samenwerking met partners, inwoners en ondernemers.

Het college van de gemeente Nieuwkoop:

burgemeester F. Buijserd

wethouder G.A.H. Elkhuizen

wethouder J.W.M. Pietersen MSc CCMM

wethouder mr. A. P. Platen

gemeentesecretaris mr. G.G.G. Slooters MPA

Top