Ongedierte

Bijen en wespen

In de zomermaanden komt regelmatig overlast van bijen en wespen voor. Vaak wordt de gemeente gebeld, maar het tegengaan van overlast van bijen en wespen in particuliere tuinen is niet de taak van de gemeente. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen. Overlast van bijen-en wespennesten in de openbare ruimte kunt u doorgeven via het meldingenformulier

Wat te doen bij overlast van wespen?

Wespen zijn heel nuttig doordat ze in het broedseizoen veel andere insecten (zoals muggen) vangen als voedsel voor hun larven. Ook zorgen zij voor bestuiving van veel plantensoorten. Bedenk daarom eerst of het bestrijden van de wesp ook echt noodzakelijk is. Wilt u een wespennest weg laten halen dan kunt u daarvoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Wat te doen als u een bijennest of bijenzwerm heeft ontdekt?

Bijen zijn belangrijk voor de natuur. Ze bestuiven de bloemen van allerlei planten en zorgen ervoor dat er meer en betere vruchten aan planten en bomen groeien. Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Neem dan contact op met een imker bij u in de buurt. Via de webpagina https://www.bijenhouders.nl/bijen-enwelzijn/bijenzwerm vindt u een imker bij u in de buurt. Geen bijen, maar hommels? Kijk dan op www.knnv.nl/hommels. 

Ratten, muizen en ander ongedierte

Ratten, muizen, kakkerlakken, eikenprocessierupsen en zilvervisjes vallen allemaal onder ongedierte. De gemeente verwijdert alleen ongedierte dat in de openbare ruimte leeft én overlast of een gevaar oplevert voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld een rattenplaag). Voor ongedierte dat in uw eigen woning of op uw grond leeft, moet u zelf een bedrijf inschakelen dat ongedierte bestrijdt en verwijdert.

Muskusratten

De waterschappen vangen muskusratten om schade aan dijken te voorkomen. Heeft u een muskusrat gezien? Meld dit dan via www.meldpuntmuskusrat.nl of  030- 6345756

Tijgermuggen

Heeft u een tijgermug gezien? Meld dit dan bij het RIVM. Op deze site staat ook hoe u de tijgermug kunt herkennen. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-teken/aziatische-tijgermug/herkennen-en-melden-aziatische-tijgermug

Meer informatie over de tijgermug kunt u vinden op:  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Veelgestelde_vragen_over_de_Aziatische_tijgermug

Ongedierte melden

Wilt u iets melden over ongedierte in uw omgeving, dan kunt u dat doen via het meldingenformulier.

Top