Noordse Buurt

De Noordse Buurt is een voormalige glastuinbouwlocatie in de gemeente Nieuwkoop.

Inrichtingsvisie

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad de inrichtingsvisie 'Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt' vastgesteld. De inrichtingsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Het is de planning om het nieuwe bestemmingsplan uiterlijk in juli 2019 vast te stellen.

Initiatieven

Hieronder een overzicht van alle op dit moment ingediende initiatieven.  

  1. Visvijver
  2. Agrarisch gebruik
  3. Natte teelten
  4. Wandel en Fietspaden

Nieuwe initiatieven Noordse Buurt

Heeft u nog een initiatief? Dan kunt u het initiatief aanleveren door een mail te sturen naar info@nieuwkoop.nl onder vermelding van ‘Noordse Buurt’. Hoe van een  initiatief een definitief plan ontstaat, kunt u zien in de inrichtingsvisie (hoofdstuk 5) (pdf 8 MB).

Top