Noordse Buurt

De Noordse Buurt is een voormalige glastuinbouwlocatie in de gemeente Nieuwkoop.

Inrichtingsvisie

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad de inrichtingsvisie 'Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt' vastgesteld. De inrichtingsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Het is de planning om het nieuwe bestemmingsplan uiterlijk in juli 2019 vast te stellen.

Initiatieven

Hieronder een overzicht van alle op dit moment ingediende initiatieven.  

  1. Visvijver
  2. Agrarisch gebruik
  3. Natte teelten
  4. Wandel en Fietspaden

Nieuwe initiatieven Noordse Buurt

Heeft u nog een initiatief? Dan kunt u het initiatief aanleveren door een mail te sturen naar info@nieuwkoop.nl onder vermelding van ‘Noordse Buurt’. Hoe van een  initiatief een definitief plan ontstaat, kunt u zien in de inrichtingsvisie (hoofdstuk 5) (pdf 8 MB).

‘Rondje Noordse Buurt’

De ontwikkelingen in de Noordse Buurt staan niet stil. Op dit moment ontwerpen wij het ‘rondje Noordse Buurt’. Dit zijn wandelroutes aan de rand van het gebied. Langs deze wandelroutes komen drie ‘accenten’ (objecten), die bijdragen aan de beleving van de Noordse Buurt. Voor elk van deze accenten hebben we  drie ontwerpen gemaakt. Tijdens een inloopavond op 21 februari konden inwoners en belangstellenden stemmen op hun favoriete accenten. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de gekozen accenten.

Top