Nieuwveen Schoterhoek II

In Nieuwveen ontwikkelen we een uitbreiding van het bedrijventerrein Schoterhoek. Het plangebied bevindt zich aan de zuidkant van de woonkern Nieuwveen. Aan de noordzijde ligt de Schilkerweg. Ten oosten van het plangebied ligt het waterzuiveringsterrein en het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek. Het gebied is ongeveer 10 hectare groot.

De gemeente Nieuwkoop profileert zich als ondernemende, groene en duurzame gemeente. Nieuwkoop wil voorzien in de ruimtebehoefte van bedrijven door voldoende ruimte te bieden op een beperkt aantal goede bedrijventerreinen. De behoefte aan bedrijventerrein is echter groter dan de ruimte die kan worden gecreëerd door herontwikkeling van bestaande terreinen. Hiermee is de ontwikkeling van Schoterhoek II noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor bedrijven. 

Interesse in een kavel?

Door op bovenstaande afbeelding te klikken opent u een tekening van de kavels. 

Vul het interesseformulier in, dan nemen wij contact met u op

Planning

Het bouwrijp maken start in september 2016. De uitgifte van de grond is gestart, de planning is dat de uitgifte van de kavels vijf jaar in beslag neemt. 

Grondprijs

De grondprijs begint bij € 230 excl. BTW per m² (prijspeil 1 januari 2016).

Bestemmingsplan

Het onherroepelijk bestemmingsplan vindt u op : www.ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan vindt u informatie over de toegestane bedrijfscategorieën en de bouwmogelijkheden.

Duurzaamheidsambitie

De gemeente heeft de ambitie de ontwikkeling van Schoterhoek II te voorzien van duurzame energie. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland wordt gewerkt aan een systeem waarbij energie (door middel van een warmtepomp) kan worden gehaald uit het effluent (gezuiverd rioolwater). Deze energie voorziet het gebouw van warmte. Dit heeft geresulteerd tot het realiseren van een warmtenet op basis van hernieuwbare energie voor Schoterhoek II en zwembad Aarweide.

Top