Wordt u lid van de monumentencommissie? (13-02-2016)

Dit item is verlopen op 27-02-2016.

Heeft u kennis van ons lokaal erfgoed? En vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan het behoud van dat erfgoed? Dan is de monumentencommissie op zoek naar u!

Samenstelling commissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke en deskundige adviesgroep en wordt ondersteund door een ambtelijke secretaris. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Op  dit moment bestaat de commissie uit zes leden. Per 1 april treden twee commissieleden af, op basis van het rooster. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden.

Taak commissie

De commissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over zaken die betrekking hebben op rijks- en gemeentelijke monumenten, archeologie of beschermde dorpsgezicht en al datgene dat in het belang van de cultuurhistorie vereist is. Bijvoorbeeld wijzigingsaanvragen voor monumenten, subsidieaanvragen, aanwijzen van objecten tot monument, cultuurhistorisch beleid en planologische maatregelen.

De monumentencommissie vergadert circa tien keer per jaar op de maandagavond. Per bijgewoonde vergadering ontvangen de leden een vergoeding.

Profiel kandidaat

Herkent u zichzelf in dit profiel en voldoet u aan de volgende eisen?

  • u bent deskundig op- of heeft affiniteit met de lokale cultuurhistorie;
  • u heeft kennis op het gebied van erfgoed: (restauratie)architectuur, archeologie, bouwkunst, bouwkunde, bouwgeschiedenis, lokale geschiedenis, monumentenrecht;
  • u bezit een analytisch vermogen om verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te beoordelen op cultuurhistorische en archeologische aspecten;
  • u beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een kritische blik en kennis van de lokale historie;
  • u heeft een band met de gemeente Nieuwkoop (pré);
  • u maakt geen deel uit van een bestuursorgaan van de gemeente Nieuwkoop

u heeft geen andere betrekkingen die niet gecombineerd kunnen worden met deze functie, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Informatie en sollicitatie

Heeft u interesse in deze functie? Stuur dan uw sollicitatie voor 10 maart naar ons toe. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de secretaris van de monumentencommissie: Suzanne Bakker. U kunt haar bereiken via telefoon: 14-0172 (geen netnummer nodig) of e-mail: s.bakker@nieuwkoop.nl.

Uw sollicitatie kunt u sturen naar:

Gemeente Nieuwkoop, 
college van burgemeester en wethouders
t.a.v. Suzanne Bakker,
Postbus 1,
2460 AA Ter Aar.

Top