Woonvisie 2016 - 2025 (06-07-2016)

Dit item is verlopen op 20-07-2016.

In de nieuwe woonvisie leest u de visie op de gemeente Nieuwkoop naar het jaar 2025 en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Hoe is en blijft de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke woongemeente voor jongeren en jonge gezinnen, voldoende en betaalbare woningen en aandacht voor wonen met zorg en welzijn? De concept-woonvisie ligt vanaf 6 juli zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen en kunt u bekijken bij de bekendmaking.

Denkt u mee?

U kunt geen bezwaar indienen maar tijdens deze zes weken wel reageren op de visie. Stuur uw reactie naar Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Uw reactie betrekken we bij de opstelling van de definitieve woonvisie.

Top