Woonrijp maken deel bouwlocatie Vivero (14-02-2017)

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

Woensdag 15 februari start aannemingsbedrijf A. van Ooijen & Zn. B.V uit Woerden met het woonrijp maken van een gedeelte van de bouwlocatie Vivero. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Binnenkort worden de eerste woningen in de wijk opgeleverd. Voordat dit zover is moet het gebied rondom de woningen woonrijp gemaakt worden. Woonrijp maken houdt in het verwijderen van bestaande verhardingen, het aanleggen van trottoirs, wegen, riolering en parkeervakken rondom de nieuwe woningen.

De werkzaamheden vinden plaats aan de achterzijde van Van Wassenaerstraat 26 t/m 48.

Top