Woningen Noordeinde stap dichterbij (22-10-2017)

Dit item is verlopen op 05-11-2017.

Aannemer Vink en Veenman wil woningen bouwen in de kern Noordeinde.

Al geruime tijd zijn zij bezig met ideeën. Uit onderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan deze woningen. Ook het college is groot voorstander van de extra woningen. Wethouder Platen: “Noordeinde is een van onze kleinere kernen. Het college vindt het belangrijk om alle kernen leefbaar en vitaal te houden. Woningbouw helpt daarbij. Het plan van Vink en Veenman omvat een goede mix aan woningen in verschillende prijskassen, waaronder sociale huurwoningen. We ondersteunen het plan voor deze 45 woningen dan ook van harte.”

Om de nieuwe woonwijk in Noordeinde te realiseren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente heeft daarom voor het te ontwikkelen perceel, Noordeinde 13, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan ligt vanaf 19 oktober 6 weken ter inzage in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen of is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan iedereen op het ontwerp reageren.

Top