Wonen in Aar en Amstel een stap dichterbij (01-10-2015)

Dit item is verlopen op 15-10-2015.

Er is een belangrijke stap gezet als het gaat om de herontwikkeling van Aar en Amstel. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wil het complex ombouwen naar 39 zelfstandige ouderenwoningen met een balkon of tuintje en een gemeenschappelijke ruimte voor ouderen uit Nieuwkoop. 

Vanuit de samenleving bleek er, onder andere uit een enquête, een grote belangstelling en behoefte te bestaan om Aar en Amstel te behouden en om te bouwen naar zelfstandige woningen waar de ouderen wat meer beschermd kunnen wonen en relatief gemakkelijk het gezelschap van anderen kunnen opzoeken.

In de afgelopen maanden hebben de gemeente en WSN daarom samen onderzocht of het plan ook past binnen de gemeentelijke uitgangspunten. Zo is er bijvoorbeeld een goede oplossing voor het parkeren gevonden. Nu het college heeft aangegeven positief te staan tegenover het plan heeft WSN besloten aan de slag te gaan met de concretisering ervan. Dat betekent niet dat meteen morgen al de schop in de grond kan. WSN zal nu eerst het ontwerp uitwerken. Vanzelfsprekend moet vervolgens ook het vergunningstraject doorlopen worden waarbij de plannen ook ter inzage komen te liggen en er de mogelijkheid is om er een reactie op te geven. En als het dan zover is dat er echt aan de slag gegaan kan worden, zal er nog zeker zes maanden aan de verbouwing gewerkt moeten worden.

Woningstichting Nieuwkoop en de gemeente zijn blij dat er zo vanuit een goede samenwerking weer een stap is gezet in de concretisering van het nieuwe Aar en Amstel voor de huisvesting van de oudere inwoners in Nieuwkoop.

Top