Wijziging verordening elektronische publicaties Nieuwkoop (17-03-2016)

Dit item is verlopen op 31-03-2016.

De gemeente is verplicht om berichten die voor inwoners van belang zijn bekend te maken. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

Op dit moment gebeurt dat via het elektronisch gemeenteblad op de website www.nieuwkoop.nl en in verkorte versie in Nieuwkoop Nieuws. Ook kunnen inwoners zich via nieuwkoop.nl abonneren op het elektronisch gemeenteblad. Als zij een abonnement hebben, ontvangen zij de bekendmakingen iedere week in hun mailbox. Vanaf 6 juli 2016 gaat dit veranderen. Dan worden de berichten niet meer bekendgemaakt op nieuwkoop.nl, maar op overheid.nl  De verkorte versie in Nieuwkoop Nieuws blijft ongewijzigd. 

De website www.overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Overheid.nl is ook het portaal waar men inlogt op MijnOverheid. Via ‘Berichten over uw buurt’ kunnen inwoners eenvoudig zoeken op postcode en onderwerp waardoor bekendmakingen beter vindbaar zijn. Inwoners die berichten per e-mail willen ontvangen, kunnen zich aanmelden bij de e-mailservice van overheid.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunnen inwoners ook berichten ontvangen van andere overheidsinstellingen zoals waterschappen en provincies. De inwoners die op dit moment de bekendmakingen via e-mail ontvangen worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Ook in Nieuwkoop Nieuws en op nieuwkoop.nl besteden we de komende tijd aandacht aan de nieuwe werkwijze.

Om elektronische publicatie op deze wijze te realiseren is een kleine wijziging van de verordening nodig. Het college stelt de raad voor de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 aan te passen.

Top