Wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012" (19-05-2016)

Dit item is verlopen op 02-06-2016.

Op de agenda voor de gemeenteraad van 23 juni staat een voorstel om de “Algemene plaatselijke Verordening Nieuwkoop 2012” (Apv) aan te passen.

De Apv is een verzamelbestand met allerlei regels die specifiek binnen het grondgebied van de gemeente Nieuwkoop gelden en wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Met enige regelmaat wordt de Apv tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Het college stelt de raad nu voor om de Apv op een aantal punten te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn overwegend van technische aard (aanpassing aan veranderde wet- of regelgeving), betreffen correcties van redactionele aard of correcties ter verduidelijking. Een meer inhoudelijke wijziging die wordt voorgesteld betreft de aanpassing van artikel 5:79 Varen met motorvaartuigen. Met de wijziging wordt beoogd de Sloot van de Graaf weer open te stellen voor het varen met motorvaartuigen met vergunning. De Sloot van de Graaf vormt namelijk een belangrijke vaarverbinding voor waterrecreanten tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Meije. Naar verwachting wordt op 9 juni de aanpassing van de Apv besproken in de meningsvormende raad.

Top