We willen uw mening horen! (24-12-2015)

Dit item is verlopen op 14-01-2016.

Wij willen graag weten wat u van onze communicatie vindt, hoe we communiceren en wanneer, en de inzet van communicatiemiddelen.

De gemeente gebruikt verschillende communicatiemiddelen: Nieuwkoop Nieuws, de website, Facebook, Twitter, de elektronische borden langs de weg, de brieven die verzonden worden en de telefoontjes die we beantwoorden.

Wij willen graag van u weten of onze informatie op de juiste manier wordt overgebracht. Mist u bijvoorbeeld wel eens informatie en welke informatie is dat dan? Moeten we soms eerder of juist later communiceren en is de informatie wel begrijpelijk of op de juiste plaats aangeboden? En als u contact zoekt met de gemeente, hoe verloopt dat contact dan?

Wij horen graag over uw ervaringen. In januari en februari 2016 organiseren wij een aantal interactieve bijeenkomsten over dit onderwerp. Wilt u meepraten? Aanmelden kan via communicatie@nieuwkoop.nl. Begin januari mailen we u dan met meer informatie over de data en de locatie van de bijeenkomsten.

Top