Wat beweegt jou? (08-06-2018)

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Nieuwkoop is een echte sportgemeente. Dat willen we ook de komende jaren graag zo houden, want sporten en bewegen is gezond en een goede manier om anderen te ontmoeten. We zien dat het sporten en de sportbehoefte verandert, bijvoorbeeld aan de vele hardlopers op straat. Steeds vaker willen mensen zelf bepalen waar en wanneer ze gaan sporten. Dat heeft invloed op bijvoorbeeld de (sport)verenigingen.

Wij willen graag meer weten over het sporten en bewegen in onze gemeente. Welke sport beoefent u bijvoorbeeld? Bent u lid van een vereniging of niet? Of gaat u graag fietsen of wandelen in de omgeving? Met de resultaten willen wij een toekomstbeeld voor sportend Nieuwkoop opstellen. Wethouder sport Guus Elkhuizen: “Sommige mensen sporten graag in een team of groep, anderen gaan er liever alleen op uit. Wij horen graag van u welke sport u doet, wanneer en waar, maar bijvoorbeeld ook waarom u niet sport. Dit helpt ons om in samenwerking met de samenleving een plan van aanpak voor de komende jaren te maken.’’

In juni 2018 ontvangen ruim 2500 inwoners een brief van de gemeente. In die brief vragen wij hen een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan digitaal ingevuld worden via www.beweegonderzoeknieuwkoop.nl. Wie een brief ontvangt, is bepaald door een steekproef. Iedereen tussen de 6 en 88 jaar die woont in de gemeente Nieuwkoop kan een brief ontvangen.

Top